Cumartesi, Mayıs 28Önemli Haberler

Erkan Baş, Kocaeli Üniversitesi’ndeki hukuksuzlukları Meclis gündemine taşıdı

Türkiye Personel Partisi (TİP) Genel Lideri ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi’nin gündeme getirdiği Kocaeli Üniversitesi’ndeki hukuksuzlukları TBMM gündemine taşıdı.

Ulusal Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından cevaplandırılması talebiyle soru önergesi hazırlayan Erkan Baş, Eğitim-Sen’in argümanlarını hatırlatırken, “Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nün yıllardır hukuksuz uygulamalarına dair argümanlara bakanlığınızın bir açıklaması var mıdır?” diye sordu.

Baş, soru önergesinde şu tezlere yer verdi:

“Eğitim ve Bilim İşçileri Sendikası (Eğitim Sen) Kocaeli Şubesi tarafından 23 Ekim 2021 Cumartesi günü ‘Kocaeli Üniversitesi’nde Hukuksuzluk Bir İdare Politikasıdır’ başlığıyla bir basın duyurusu yayınlanmış ve Kocaeli Üniversitesi idaresinin son 5 yıldır Anayasa, kanunlar ve yönetmelikleri yok sayarak üniversiteyi hukuk tanımaz halde yönettiğine dair birçok değerli iddiayı gündeme taşımıştır. Eğitim Sen’in açıklamasında özetle şu tezlere yer verilmiştir:

Kocaeli Üniversitesi idaresinin son 5 yılda birçok akademik çalışanının vazifesine hukuksuz olarak son verip üniversiteyle ilişiğini kestiği,

Kocaeli Üniversitesi idaresinin, kendi işçisini fişlediği ve rektörlükte tüm çalışanların sendikal tercihleri, siyasi görüşleri, felsefi ve dini inançlarına nazaran bilinmeyen bir liste tutulduğu,

Kocaeli Üniversitesi idaresinin son 5 yılda bilhassa sendika yöneticiliği yapan birçok işçisine periyodik olarak yasal destekten mahrum soruşturmalar açtığı, soruşturma sonucunda verilen cezaların idari yargıdan döndüğü, ceza verilemeyen soruşturmaların sonucunda bile ilgili çalışana ‘hareketlerinize dikkat edin’ formunda yazılı ve kelamlı ikazların yapıldığı,

Tabip unvanına sahip olmalarına karşın yıllarca araştırma vazifelisi olarak çalıştırılan çok sayıda kişinin bulundukları anabilim kısımlarında Dr. Öğr. Üyesi takımlarının ilan edilmediği, Doçent unvanına sahip olmalarına karşın çok sayıda öğretim üyesinin, bulundukları anabilim kollarında yıllarca doçent takımının ilan edilmediği, Profesörlüğü hak etmelerine karşın Doç. Dr. Aziz ÇELİK başta olmak üzere çok sayıda öğretim üyesinin bulundukları anabilim kollarında profesörlük takımlarının ilan edilmediği,

Takım ilanı yapılsa dahi halihazırda yıllarca unvanlarının alt takımlarında vazife yapan bu akademik işçilerin başvuramamaları için ve üniversite dışından özel olarak getirilen bireylerin başvurabilmesi için ilgili takımla ilgili olmayan özel kaidelerin konulduğu ve bu formda şahsa özel ilanlar ile liyakat prensibinin ihlal edildiği; bunun yapılamadığı durumlarda ise belli anabilim kısımlarında yıllarca takım ilanı yapılmadığı, bu halde ilgili anabilim kısımlarındaki muhtaçlığın sadece orada çalışan akademik işçi bir üst takıma başvuramasın diye görmezden gelindiği, takım ilan sürecinin bir cezalandırma aracına dönüştüğü,

Kocaeli Üniversitesi’nde, bilhassa iktisadi ve idari bilimler, irtibat ve mühendislik fakültelerinde çalışan idari işçinin amirleri tarafından sistematik olarak mobbinge uğradığı,

Birçok akademik ve idari çalışanın, uygulanan mobbingten ötürü psikiyatrik dayanak almak zorunda kaldığı,

Kocaeli Üniversitesi’nde 696 sayılı KHK kapsamında taşerondan takıma geçirilen paklık personellerinin, bağlı oldukları müdürler tarafından mobbinge ve hakarete uğradıkları, işten çıkarılma konusunda tehdit edildikleri,

Kocaeli Üniversitesi’nin YÖK 100/2000 burslu doktora öğrencilerini işçi üzere çalışmaya zorladığı, bu biçimde kayıt dışı ve sigortasız işçi çalıştırdığı, öğrencilere mesai saati uyguladığı ve bunu kabul etmeyen öğrencilere doktora tahsillerinin tehlikeye girebileceği biçiminde ikazda bulunulduğu,

Kocaeli Üniversitesi’nin son olarak Eğitim Sen sendikasının üniversite temsilcisi Doç. Dr. Aslı KAYHAN’ın misyonuna hukuksuz olarak son verdiği,

Kocaeli Üniversitesi aleyhinde Kocaeli İdari Mahkemelerinde son 5 yılda çok fazla sayıda dava açıldığı ve bu davaların büyük çoğunluğunun Kocaeli Üniversitesi tarafından “kaybedildiği” yani Kocaeli Üniversitesi’nin hukuk dışı süreçlerinin idari yargıda da tescillendiği,

Bunlar üzere çok sayıda kıymetli sav gündeme getirilmiş, yaşanan bu hukuksuzluklara karşı yıllardır çaba edildiği söz edilmiştir. Bu açıklamaların üzerinden neredeyse 1 ay geçmiş olmasına karşın Kocaeli üniversitesi idaresi tarafından rastgele bir açıklama, tekzip yayınlanmamıştır.”

‘SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?’

Eğitim-Sen’in savlarını hatırlatmasının akabinde Bakan Özer’e 20 soru yönelten TİP Genel Lideri, hukuksuz uygulamalarla gündeme gelen rektör ve üniversite yöneticileri hakkında rastgele bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu.

Erkan Baş, Ulusal Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e şu soruları yöneltti:

1. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nün yıllardır hukuksuz uygulamalarına dair üstteki savlara bakanlığınızın bir açıklaması var mıdır?

2. Kelam konusu savların bugüne kadar tekzip edilmemiş olması argümanların doğruluğunu kabul etmek olarak mı anlaşılmalıdır?

3. Kocaeli Üniversitesi’nde işçi ortasında ayrımcılık yapmak Anayasa’ya, Türk Ceza Kanunu’na, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na, 4688 sayılı Kamu Vazifelileri Sendikaları Kanunu’na ve 4857 sayılı İş Kanunu’na karşıt değil midir?

4. Kocaeli Üniversitesi’nin kendi çalışanını sendikal tercihleri, siyasi görüşleri, felsefi ve dini inançlarına nazaran fişlemesi kabahat değil midir? Bu mevzuda rastgele bir soruşturma başlatılacak mıdır?

5. Kocaeli Üniversitesi’nde halihazırda Hekim unvanına sahip olmasına karşın araştırma vazifelisi takımında çalıştırılan kaç kişi vardır? Bu bireyler kaç yıldır bu takımda çalıştırılmaktadır?

6. Kocaeli Üniversitesi’nde halihazırda Doçent unvanına sahip olmasına karşın Dr. Öğr. Üyesi takımında çalıştırılan kaç kişi vardır? Bu bireyler kaç yıldır bu takımda çalıştırılmaktadır?

7. Kocaeli Üniversitesi’nde halihazırda Profesörlük kriterlerini sağlamalarına karşın Doçent takımında çalıştırılan kaç kişi vardır? Bu şahıslar kaç yıldır bu takımda çalıştırılmaktadır?

9. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin HÜLAGÜ’nün katıldığı kimi fakültelerin akademik şuralarda “Tüm çalışanın özlük problemini çözeceğim lakin vatan haini olanlara takım vermeyeceğim” halinde kelamlar sarf ettiği argümanı hakikat mudur? Basın yayın organlarında da haber olan ve hiçbir biçimde tekzip edilmeyen bu argüman karşısında rastgele bir soruşturma başlatılmış mıdır?

10. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin HÜLAGÜ hangi kriterlere nazaran işçi ortasında hain-hain değil ayrımı yapmaktadır? Bu ayrımı yapma yetkisini nereden almaktadır? Bu hususta rastgele bir soruşturma açılacak mıdır?

11. Kocaeli Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Selman Aziz ERDEN’in fakültenin akademik ve idari çalışanı ortasında ayrımcılık yaptığı argümanları yanlışsız mudur? Bu savlarla ilgili rastgele bir soruşturma açılacak mıdır?

12. Kocaeli Üniversitesi Bağlantı Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar PÖSTEKİ’nin fakültenin akademik ve idari işçisine mobbing uyguladığı tezleri gerçek mudur? Bu nedenle pek çok çalışanın misyondan ayrıldığı argümanlarıyla ilgili rastgele bir soruşturma açılacak mıdır?

13. Kocaeli Üniversitesi’nde doktora öğrencilerinin kayıt dışı ve sigortasız çalıştırılmaları 4857 sayılı İş Kanunu’na ve 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’na alışılmamış değil midir?

14. Kocaeli Üniversitesi aleyhinde son 5 yılda kaç dava açılmıştır? Bu davaların kaç tanesi Kocaeli üniversitesi aleyhinde sonuçlanmıştır?

15. Kocaeli üniversitesi kaybettiği davalar sonucunda son 5 yılda toplam ne kadar dava masrafı ve davalı taraflara da toplam ne kadar avukatlık vekalet fiyatı ödemiştir?

16. Kocaeli Üniversitesi yöneticilerinin, hukuksuz süreçler kendilerine hatırlatıldığında, “Olabilir, gitsin mahkemelerde uğraşsın, mahkemeyi kazanıp gelsin o denli düzeltelim” dediği yanlışsız mudur?

17. İdari yargı tarafından düzeltileceğini bile bile hukuksuz süreç yapmak cürüm değil midir?

18. Hukuksuz süreçlerde ısrarda ederek, kaybedilen davalar sonucu ödenen masraflar kamuyu ziyana uğratmak değil midir?

19. Kocaeli Üniversitesi’nde hukuksuz süreç yapan başta rektörlük olmak üzere üniversite yöneticileri hakkında bugüne kadar rastgele bir soruşturma başlatılmış mıdır?

20. Başlatılmadıysa üstteki tezler ışığında kapsamlı bir soruşturma başlatılacak mıdır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |