Çarşamba, Mayıs 25Önemli Haberler

Emre Kongar yazdı: ‘Yeniemperyalizmin de silahı: Kimlik politikası’

Gazetemiz müellifi Prof. Dr. Emre Kongar, bugünkü köşe yazısında emperyalizmin yeni devirde ülkeler üzerinde kimlik siyaseti üzerinden izlediği yolları ele aldı.

“Yeniemperyalizmin de silahı: Kimlik politikası” başlıklı yazısında laiklik ve antiemperyalizmin Atatürkçülüğün ayrılmaz iki unsuru olduğuna vurgu yapan Emre Kongar, “Ama elbette emperyalizm ve Türkiye’deki işbirlikçileri, izledikleri “Kimlik Politikalarını” kullanmaktan Cumhuriyet kurulduktan sonra da vazgeçmediler” diyerek şöyle devam etti:

“Din elden gidiyor” sloganıyla pompalanan şeriatçı isyanlar ve dinci-laik tersliği… Irkçılık, milliyetçilik üzerine dayandırılan ve isyanları kışkırtan, Türk-Kürt ayrımcılığı…Mezhepçilik üzerinden sürdürülen Alevi-Sünni farklılığı… Hem daima taban kaybeden otoriter idarenin ve ortaklarının… Hem de onların gerisindeki Yeniemperyalistlerin… Daima olarak Türkiye’de gündemde tuttukları… Üstelik bugünlerde tırmandırdıkları…Demokrasinin altını oyan kimlik siyasetlerinin ana eksenleridir…”

Emre Kongar’ın yazısının tamamı şöyle:

“Sevgili okurlarım, Yeniemperyalizmin en büyük silahı, klasik emperyalizmin de ülkeleri bölmek ve yönetmek için kullandığı ve bilhassa Sovyetler Birliği’ni çökertmek için de yararlandığı KİMLİK POLİTİKASIDIR!

Temel olarak, aileye, kabileye, dine, mezhebe, ırka ve milliyete dayalı olan “kimlik politikasının” tarihi, sömürgeciliğin tarihiyle yaşıttır.

“Avrupalı Beyaz Adam” Asya’yı, Afrika’yı, Amerika’yı, bu ortada bilhassa Çin’i, Hindistan’ı, Ortadoğu’yu, Güney Amerika’yı, “aileleri”, “kabileleri”, “hanedanları” birbirine düşürerek fethetti ve sömürgeleştirdi.

Elbette bunun ardında “Hıristiyan misyonerliğinin” gücü ve “Kralların” para ve işçi takviyesi de vardı.

Üstelik “Sömürgeciliğin” temeli “Coğrafi Keşifler”…

“Coğrafi Keşifler”in itici gücü ise…

Fatih Sultan Mehmet’in Doğu Roma’yı (Bizans’ı-İstanbul’u) fethetmesi…

Ve Osmanlı’nın Doğu-Batı ticaret yollarını kontrol altına almasıydı.

Natürel bu ortada, kaba emperyalizmin, Osmanlı’dan bile evvel, “Avrupalı Beyaz Adam”ın, Rusya/Karadeniz, Anadolu ve Akdeniz üzerinden işleyen üç ana Doğu-Batı ticaret yolunu müdafaaya almak istediği ve bu hedefle, güya “din adına” yapılan Haçlı Seferlerini başlattığı da hatırlanmalıdır.

***

Kimlik Siyaseti, yalnızca emperyalizmin ülkeleri bölmek ve yönetmek için değil, otoriter önderlerin de toplumu bölmek ve baskı rejimi kurmak için başvurduğu bir silahtır:

Bu nedenle de çoklukla emperyalistlerle otoriter önderler, aile, aşiret, din, mezhep, ırk, milliyet üzere “Mukaddes Kimlikler” üzerinden ittifaklar kurarlar.

Elbette emperyalizm, her toplumda yalnızca bir tek “Kimlikle” değil, o toplumdaki bütün “Kimliklerle” işbirliği yapar ve bunları birbirlerine karşı kullanarak, hem en güçlüsüne dayanak veriyor üzere görünür hem de onun fazla güçlenmesini ve kendisine baş tutmasını engellemek için rakip kimlikleri de beslemeyi sürdürür.

***

İnsanlığın üretim biçimleri değiştikçe, Emperyalizmin de yüzü ve silahları değişir.

Din-Tarım Dönemi’ndeki klasik kaba emperyalizmin silahı ordular ve savaşlardır.

Sanayi İhtilali ile savaşların yanına, evvel ticaret, sonra sanayi de katılır.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları emperyalizmin bölüşüm savaşları olarak tarihe geçmiştir.

Buralardaki “Kimlik Politikaları”, “Din ve Milliyet” kimlikleri üzerine dayalıdır.

İkinci Dünya Savaşı’nda sonra, Emperyalizmin “Kimlik Politikaları”, direkt doğruya, dini, ulusal kimlikleri çapraz kesen sınıf temelli bir devlet olduğunu öne süren Sovyetler’i çökertmek amacına yöneldi.

Ortodoksluk, Müslümanlık, Katoliklik, Slavlık, Rusluk, Gürcülük, Türklük ve gibisi çeşitli, iç içe geçmiş olan, ırk, milliyet, din ve mezhep kimlikleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, SSCB’yi çökertmek için kullanıldı ve desteklendi.

***

Sovyetler Birliği çökertildikten sonra Yeniemperyalizmin kimlik siyasetlerini Samuel P. Huntington, Türkçe’ye “Medeniyetler Çatışması ve Dünya Nizamının Yine Kurulması” ismiyle çevrilen kitabında formüle etti:

Dünyayı, “uygarlıklar” ismi altında dinlere ve mezheplere nazaran böldü ve faşist yaklaşımını açığa vuran bir biçimde yalnızca Kuzey ve Batı Avrupa’yı, ABD’yi, Kanada’yı ve Avustralya’yı “erişilemez ve taklit edilemez” “Batı uygarlığı” olarak tanımladı.

Kitabında Türkiye’yi ve Atatürk’ü eleştirmek için özel bir kısım yazdı ve Türkiye’nin “Laiklikten vazgeçerek, İslam uygarlığının liderliğe soyunmasını” önerdi.

Üstelik de bunu, (ister inanın ister inanmayın) Sovyetler Birliği çöktükten sonra, Batı’nın düşmanının İslam Uygarlığı olduğunu ve Batı’nın onunla savaşacağını ileri sürdüğü birebir kitapta yaptı!

***

Sevgili okurlarım, Osmanlı İmparatorluğu, din, mezhep, ırk ve milliyet kimlikleri üzerinden yaratılan ayrılıkçı akımlarla yıkıldı.

Emperyalizm, bu kimlikler üzerinden yurdumuzu işgal etti.

Atatürk, İstiklâl Savaşı ile hem emperyalistleri hem de onların piyonlarını yendi, “Laik Cumhuriyeti” kurdu.

Bu bağlamda, laiklik ve antiemperyalizm Atatürkçülüğün ayrılmaz iki unsurudur.

Fakat elbette emperyalizm ve Türkiye’deki işbirlikçileri, izledikleri “Kimlik Politikalarını” kullanmaktan Cumhuriyet kurulduktan sonra da vazgeçmediler:

“Din elden gidiyor” sloganıyla pompalanan şeriatçı isyanlar ve dinci-laik tersliği…

Irkçılık, milliyetçilik üzerine dayandırılan ve isyanları kışkırtan, Türk-Kürt ayrımcılığı…

Mezhepçilik üzerinden sürdürülen Alevi-Sünni farklılığı…

Hem daima taban kaybeden otoriter idarenin ve ortaklarının…

Hem de onların ardındaki Yeniemperyalistlerin…

Daima olarak Türkiye’de gündemde tuttukları…

Üstelik bugünlerde tırmandırdıkları…

DEMOKRASİNİN ALTINI OYAN KİMLİK SİYASETLERİNİN…

Ana eksenleridir.

***

Ramazan münasebetiyle, laiklik aykırılığını savunan ve Taliban’ı açıkça destekleyen, aksiyon ve telaffuzları de bu çerçevede pahalandırmak gerekir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |